Arcoris, Mont Kiara - Properties For Sale

Arcoris, Mont Kiara

RM650,000
Today
Freehold
Studio
496 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM650,000
Today
Freehold
Studio
496 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM620,000
Today
Freehold
Studio
496 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM1,150,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
910 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM1,410,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
1,414 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM820,000
12-Jul-18
Freehold
SOHO
735 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM1,100,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
896 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM1,600,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
1,029 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM3,200,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
2,656 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM650,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
496 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM1,900,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
1,573 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM1,200,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
917 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM1,090,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
910 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM3,180,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
4,285 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM1,000,000
12-Jul-18
Freehold
Condominium
900 sf
12-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM659,000
10-Jul-18
Freehold
Office
666 sf
10-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM659,000
10-Jul-18
Freehold
Office
666 sf
10-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM610,000
10-Jul-18
Freehold
Office
700 sf
10-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM1,020,000
08-Jul-18
Freehold
Condominium
896 sf
08-Jul-18

Arcoris, Mont Kiara

RM650,000
08-Jul-18
Freehold
Studio
496 sf
08-Jul-18