Freesia, Scientex Meru 2 - 0 Gambar Bangunan & Dalaman