Residensi Pauh Armani, Permatang Pauh - 2 Video Bangunan & Dalaman