Kiara 163, Mont Kiara - 228 Gambar Bangunan & Dalaman