Bilik Perabot Separa Untuk Sewa Di Taman Mutiara, Batu 4

Sewaan Bulanan
RM400
Jenis Hartanah
Bilik
Perabot
Perabot Separa
Pilihan
Mana-Mana Jantina
Disiarkan Oleh
-NA-
Disiarkan Pada
1 Feb 2021

Rental included utility bill
Free Internet
Exclusive toilet

Please contact me @ +60168109392